Microsoft SQL Server zwiększa udział na polskim rynku

Strona główna Aktualności

O autorze

Według najnowszego raportu firmy analitycznej IDC, wzrasta udział Microsoft w polskim rynku oprogramowania serwerów baz danych (Data Management Systems - DBMS). W ogólnym zestawieniu firma plasuje się na 2. pozycji.

Według IDC udział firmy Microsoft z bazą danych SQL Server w całym rodzimym rynku baz danych (instalowanych na wszystkich dostępnych na rynku platformach serwerowych) wzrósł o 8% do 22,2%. Natomiast wśród serwerów baz danych instalowanych na platformie Windows, udział Microsoft SQL Server wyniósł aż 50,5%. Łącznie w latach 2003 - 2005 firma Microsoft pozyskała 10 punktów procentowych udziału w polskim rynku serwerów baz danych. Dodatkowo, na terenie Polski, udział w rynku, jak i jego dynamika wzrostu były znacznie wyższe niż na całym świecie, gdzie koncern posiadał w 2005 roku 16,8 proc. udział w rynku. Łączne przychody korporacji z tytułu sprzedaży tego oprogramowania ukształtowały się na poziomie, bagatela, 37 mln dolarów.

Rynek oprogramowania bazodanowego w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, co jest konsekwencją dużego zapotrzebowania na oprogramowanie wśród przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Mimo, że niewidoczne dla przeciętnego użytkownika, bazy zapewniają funkcjonowanie nie tylko klasycznych aplikacji biznesowych, ale i systemów informacji przestrzennej, aplikacji analitycznych, czy repozytoriów dokumentów - powiedział Tomasz Słoniewski, starszy analityk, IDC Poland.

Tak duży wzrost popularności produktu Microsoftu, jest z dużym prawdopodobieństwem głównie zasługą wydania w listopadzie ub.r. całkowicie bezpłatnej wersji SQL Server 2005 Express Edition. Wersja ta bazuje na tym samym jądrze co płatne odmiany i, co ważne, nie posiada limitu użytkowników. Jest co prawda limitowana do systemów jednoprocesorowych, z 1 GB pamięci RAM i 4 GB objętości bazy ale w wielu przypadkach to całkowicie wystarcza. Może mieć zastosowanie zarówno do tworzenia aplikacji pracujących pod kontrolą systemu Windows, jak i serwisów internetowych. Dodatkowo, atrakcyjność tego rozwiązania znacznie podniosło udostępnione w kwietniu b.r. Microsoft SQL Server Management Studio Express - graficzne narzędzie do tworzenia i zarządzania bazami danych.

© dobreprogramy
s