Microsoft dla mieszkańców Podlasia

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft wraz z Instytutem Odpowiedzialnego Biznesu inaugurują projekt pod nazwą Budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy. Zwalczanie wykluczenia informacyjnego w regionie Podlasia, w ramach którego powstaje 6 Społecznych Pracowni Edukacyjno-Komputerowych w województwie podlaskim. Około 1500 osób zostanie przeszkolonych z zakresu podstawowych umiejętności obsługi komputera i Internetu.

Projekt jest efektem współpracy pomiędzy firmą Microsoft, inicjatorem i fundatorem projektu, a Instytutem Odpowiedzialnego Biznesu i lokalnymi władzami. W ramach ogólnoświatowego programu Unlimited Potential Microsoft przyznał Instytutowi grant w formie środków finansowych i oprogramowania o wartości 350 tys. dolarów. Sprzęt komputerowy na potrzeby Społecznych Pracowni przekazały Bank Światowy, Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki i lokalna firma PWTK ATLAS, a oprogramowanie antywirusowe firma MKS.

Społeczne Pracownie Edukacyjno-Komputerowe powstają w 6 miejscowościach na terenie województwa podlaskiego: w Augustowie, Białymstoku, Łapach, Rudce, Sokółce i w Zawadach. Każda z nich wyposażona zostanie w 10-15 komputerów. Nadrzędnym celem projektu jest wyrównywanie szans członków społeczności lokalnej Podlasia w dostępie do wiedzy i umiejętności. Projekt przygotowano z myślą o osobach bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem po to, by poprzez nabycie umiejętności podstawowej obsługi komputera i Internetu, zwiększyły swoje kwalifikacje i tym samym szanse na rynku pracy. Pracownie oraz szkolenia będą dostępne dla wszystkich chętnych, którzy nie mieli dotąd możliwości nauczenia się korzystania z komputera, oprogramowania, ani Internetu.

© dobreprogramy
s