Microsoft dostał więcej czasu

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft zwrócił się do Komisji Europejskiej z prośbą o więcej czasu na ustosunkowanie się do jej żądań w związku z niedawnym ogłoszeniem przez Komisję, że ta za każdy dzień zwłoki będzie nakładała na korporację karę w wysokości dwóch milionów dolarów. Dzienna kara miała obowiązywać od jutra, gdyż zgłoszono zastrzeżenia co do jakości dokumentacji protokołów sieciowych, jaką Microsoft wydał dla innych producentów w celu umożliwienia im lepszego dostosowania ich produktów do współpracy z serwerami Windows. Microsoft miał bowiem przedstawić informacje nieadekwatne do zaleceń, czego jak dotąd nie wyjaśnił. Prośba została jednak zaakceptowana, a czas na zajęcie stanowiska w tej sprawie - wydłużony. W świetle nowej decyzji Komisji Europejskiej Microsoft musi ustosunkować się do powyższych zarzutów do 15 lutego.

Cała sprawa to dalszy ciąg problemów Microsoft z Komisją Europejską, która w 2004 roku orzekła, że korporacja narusza prawa antymonopolowe. Microsoft został za to ukarany gigantyczną karą 497 milionów euro. Musiał również wydać wersję systemu Windows XP pozbawioną odtwarzacza Windows Media Player oraz, co jest przedmiotem bieżącego konfliktu, opublikować szczegółową dokumentację protokołów sieciowych wykorzystywanych przez system. Oba żądania zostały spełnione, lecz Komisja kwestionuje jakość wykonania tego drugiego zalecenia. Warto w tym miejscu równocześnie nadmienić, że jakkolwiek Windows XP N (bez WMP) został wydany w połowie 2005 roku, wciąż nie ma większego zainteresowania tym produktem, zarówno wśród klientów detalicznych, jak i dużych producentów OEM (pisaliśmy o tym w listopadzie).

© dobreprogramy
s