Microsoft idzie do góry !

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft Corp. osiągnęła 8,54 mld dolarów przychodów i 2,55 mld dolarów zysku netto za kwartał zakończony 31.12.2002 (drugi kwartał dla roku 2003). Tak więc Microsoft zanotował wzrost, w analogicznym okresie rok wcześniej koncern zanotował 10 % mniejsze przychody, a zysk 2,28 mld dolarów. W związku z tak dobrymi wynikami rada nadzorcza podjęła decyzję o pierwszej w historii firmy wypłacie dywidend akcjonariuszom w wysokości 144 mln dolarów.

Źródło: ComputerWorld, Microsoft Corp.

© dobreprogramy
s