Microsoft kupił poparcie dla Office Open XML?

Strona główna Aktualności

O autorze

Po głosowaniu w Szwedzkim Instytucie Standaryzacyjnym nad akceptacją Office Open XML jako standardu ISO pojawiło się wiele oskarżeń pod adresem Microsoftu o kupowanie głosów.

Do czasu głosowania, większość członków grupy roboczej była przeciwko standardowi Microsoftu. Jednak w dniu głosowania nagle pojawiły się 23 firmy chcące wziąć w nim udział. Zostały dopuszczone po opłaceniu składki w wysokości 17000 koron (ok. 7000 zł). Większość z nich miała status Microsoft Gold Certified Partner i zagłosowała za akceptacją Office Open XML jako standardu. Głosowanie zakończyło się z wynikiem 25 głosów na tak, 6 na nie i 3 wstrzymujących się. Wynik ten oznacza nie tylko zgodę Szwecji na stanie się Office Open XML standardem ISO ale także odrzucenie poprawek zgłoszonych podczas poprzednich spotkań.


Aktualizacja, 30.08.2007, 17:39

Przed głosowaniem Microsoft poinformował swoich partnerów o tym iż ma się ono odbyć i że uważa, iż OOXML powinien zostać standardem ISO. W liście partnerzy zostali poinformowani, że Microsoft spodziewa się iż pojawią się na głosowaniu i zagłosują na tak. W zamian za to mieli dostać różne benefity. Jak się później okazało, list był inicjatywą pojedynczego pracownika Microsoftu i próbowano list ten potem anulować. Microsoft oświadczył też, że firmy wiedziały dobrze jak wygląda sprawa z OOXML i że w ich własnym interesie jest aby format ten stał się standardem.


Aktualizacja, 31.08.2007, 00:47

Szwedzki Instytut Standaryzacyjny unieważnił swoje stanowisko, które było wynikiem kontrowersyjnego głosowania.

© dobreprogramy