Microsoft najlepszym rzecznikiem przeciwko OOXML

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft nieoczekiwanie wygrał nagrodę Kayak 2007, oferowaną przez fundację FFII jako część akcji mającej na celu odrzucenie standaryzacji standardu OOXML. Microsoft został uhonorowany tytułem "Najlepszy rzecznik przeciwko OOXML".

Pieter Hintjens, przewodniczący FFII tak wyjaśnia decyzję: Nigdy nie dokonalibyśmy tego sami. Poprzez siłę z jaką Microsoft próbował przepchnąć OOXML w celu jego zaaprobowania i posuwanie się nawet do obsadzania komitetów standaryzacyjnych Szwecji, Danii, Szwajcarii, Portugalii, Włoch i innych państw swoimi ludźmi, firma ta pokazała jak słaby jest ich format dokumentów. Dobre standardy nie potrzebują wywierania tego rodzaju presji.

Kraje zaangażowane w proces standaryzacyjny udostępniły łącznie ponad dziesięć tysięcy komentarzy odnośnie problemów z OOXML, co okazało się nowym rekordem przy głosowaniu w sprawie standardu ISO. Microsoft wykonał heroiczne i kosztowne działanie w celu zdyskredytowania swej własnej propozycji, za co jesteśmy mu szczerze wdzięczni.


Jeśli w listopadzie Microsoft nie wyśle na Walne Zgromadzenie FFII swego przedstawiciela po odbiór liczącej 2500 euro nagrody, fundacja przekaże pieniądze ofiarom trzęsienia ziemi w Peru.

© dobreprogramy

Komentarze