Microsoft oferuje wsparcie techniczne swoim konkurentom

Strona główna Aktualności

O autorze

W związku ze sprawą antymonopolową, jaka w Unii Europejskiej toczy się przeciwko firmie Microsoft, korporacja zupełnie dobrowolnie postanowiła, że zaoferuje bezpłatną pomoc techniczną wszystkim konkurentom, którzy będą chcieli wykorzystać licencje na protokoły sieciowe koncernu z Redmond. Ponadto Microsoft do tej oferty dodał atrakcyjne wsparcie techniczne typu on-site (na miejscu). Wspomniane protokoły, a konkretniej ich dokumentacja, jest przedmiotem sporu z Komisją Europejską.

Komisja wyraziła zadowolenie z takich poczynań, także teraz nie oszczędziła jednak uwag w standardowym już dla siebie stylu: Wsparcie techniczne jest cenne tylko wówczas, gdy dostępna dokumentacja osiągnie pewien wysoki poziom. KE uważa bowiem, że dostarczone przez Microsoft materiały, raz już zresztą poprawiane, są wciąż zbyt powierzchowne i nie zawierają wszystkich potrzebnych informacji. Hoaraci Gutierrez z Microsoft zapowiedział jednak, że i na tym polu można spodziewać się kolejnej reakcji firmy, która wraz z przedstawicielem KE jest w trakcie opracowywania trzeciej wersji dokumentacji.

Przypomnijmy, że Microsoft zapłacił już rekordową karę ponad 497 milionów euro, natomiast aktualnie firme grozi konieczność zapłaty 2 milionów za każdy dzień, aż do wypełnienia wszystkich żądań Komisji Europejskiej.

© dobreprogramy
s