Microsoft ogłasza 12 zasad tworzenia Windows

Strona główna Aktualności

O autorze

Aby uczynić przejrzystym i wolnym od jakichkolwiek zarzutów proces tworzenia przyszłych wersji systemu Windows, a także w celu zapewnienia równych szans dla konkurencji, Microsoft ogłasza 12 zasad do jakich zamierza się stosować. Zasady te gwarantują przede wszystkim, że użytkownicy przyszłych systemów będą mieli pełną swobodę wyboru oprogramowania, zaś deweloperzy uzyskają znaczną pomoc przy tworzeniu własnych rozwiązań z myślą o platformie Windows. Zasady podzielono na trzy główne części:

I: Wybór dla producentów sprzętu i klientów

 • Instalacja dowolnego oprogramowania

  Użytkownicy będą mogli zainstalować dowolne oprogramowanie przeznaczone na platformę Windows.

 • Łatwość dostępu

  Producenci sprzętu będą mogli swobodnie umieszczać skróty do oprogramowania firm trzecich w sprzedawanych przez siebie systemach OEM.

 • Programy domyślne

  Microsoft zaprojektuje metodę dowolnego ustawiania oprogramowania firm trzecich jako domyślnej przeglądarki, odtwarzacza, edytora tekstów itp.

 • Promocja oprogramowania firm trzecich

  Microsoft pozwoli producentom oprogramowania na takie promowanie alternatywnego oprogramowania, że będą oni mieli prawo usunąć z systemu Windows środki dostępu do oprogramowania Microsoft.

 • Gwarancja biznesowa

  Microsoft nie będzie zgłaszał pretensji, jeśli producenci oprogramowania będą promowali inne oprogramowanie niż zawarte w systemie.

II: Możliwości dla deweloperów
 • APIs

  Microsoft otworzy deweloperom dostęp do wielu usług systemowych poprzez udostępnienie stosownie udokumentowanych APIs. Microsoft zagwarantuje również, że cokolwiek w systemie Windows potrafi zrobić jego produkt, będzie w stanie zrobić to także oprogramowanie konkurencyjne.

 • Internet

  Microsoft będzie wspierał innowację w zakresie Internetu poprzez niezależne od Windows tworzenie oprogramowania z rodziny Windows Live.

 • Otwartość Internetu

  Microsoft gwarantuje, że nie będzie blokował dostępu ani pobierał opłat za wejście na żadną zgodną z prawem witrynę nienależącą do Microsoft.

 • Brak wyłączności

  Microsoft nie będzie zawierał umów z firmami trzecimi, które wiążą się z obowiązkiem promocji oprogramowania Microsoft.

III: Interoperacyjność użytkowników

 • Protokoły komunikacyjne

  Microsoft udostępni na rozsądnych, komercyjnych zasadach wszystkie protokoły komunikacyjne wykorzystane w systemie Windows.

 • Dostępność patentów Microsoft

  Microsoft będzie licencjonował patenty na rozwiązania zawarte w systemie operacyjnym (inne niż te wpływające na wizerunek tych systemów) na równych i rozsądnych zasadach, dopóki licencjobiorcy będą przestrzegać praw własności intelektualnej Microsoft.

 • Standardy

  Microsoft będzie promował szeroką gamę standardów dostępnych na rynku, a także będzie włączał się do prac nad różnymi standardami.

Microsoft publikuje powyższe zasady na swojej stronie i zobowiązuje się do ich aktualizacji od czasu do czasu, a przynajmniej raz na trzy lata, aby zagwarantować ich spójność i aktualność.

© dobreprogramy
s