Microsoft otwiera ASP.NET MVC

Strona główna Aktualności

O autorze

Scott Guthrie, twórca ASP.NET, ogłosił otwarcie przez Microsoft ASP.NET MVC i udostępnienie na licencji MS-PL.

ASP.NET MVC to zbiór bibliotek i narzędzi do łatwego tworzenia stron internetowych w ASP.NET przy wykorzystaniu wzorca projektowego Model-View-Controller. Pozwala na pełną kontrolę kodu HTML, obsługuje testy jednostkowe oraz programowanie w oparciu o przeprowadzane testy. Licencja MS-PL nie ma żadnych ograniczeń co do platformy i umożliwia swobodne rozprowadzanie i modyfikowanie kodu.

ASP.NET MVC 1.0 można pobrać i zainstalować samemu lub też zainstalować korzystając z Microsoft Web Platform Installer V2.

© dobreprogramy

Komentarze