Microsoft pomaga matematykom i informatykom

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, wsparcie o ogólnej wartości ponad 150 tys. dolarów. Organizacja otrzymała zarówno środki pieniężne, jak i oprogramowanie, dzięki temu poszerzy się zakres pomocy osobom niepełnosprawnym.

Otrzymane fundusze i oprogramowanie Fundacja wykorzysta w celu stworzenia dwóch pracowni komputerowych, podniesienia kwalifikacji swoich trenerów oraz poszerzenia oferty o doradztwo i konsultacje psychologiczne dla swoich podopiecznych, a także rozszerzenia szkoleń w zakresie obsługi programów firmy Microsoft. Organizacja stworzy również internetową giełdę pracy dla niepełnosprawnych oraz unowocześni technologicznie witrynę internetową www.idn.org.pl

Wśród przekazanych przez Microsoft produktów znajdą się m.in.: system operacyjny Microsoft Windows XP, pakiet biurowy Microsoft Office Pro 2003, aplikacje wchodzące w skład rozwiązania Microsoft Office System, a także zestaw serwerów z rodziny SQL Server. Fundacja, w ramach umowy licencyjnej z Microsoft, będzie mogła dokonywać na preferencyjnych warunkach upgrade'u otrzymanego oprogramowania przez dwa lata.

© dobreprogramy
s