Microsoft ponownie Najlepszym Pracodawcą

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft

zdobył tytuł Najlepszego Pracodawcy 2006 w Europie Środkowo-Wschodniej, w rankingu przeprowadzonym wśród ponad 500 firm z dziesięciu krajów naszego regionu. Firma została uhonorowana tytułem po raz drugi z rzędu. Wyniki opracowano na podstawie kwestionariuszy wypełnionych przez niemal 90 tys. pracowników oraz 1,8 tys. przedstawicieli najwyższej kadry menedżerskiej z firm z całego regionu. Ocenie podlegało zaangażowanie osób zatrudnionych w firmie oraz stosowane praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Badanie przeprowadziła firma doradztwa strategicznego - Hewitt Associates.

Najlepszy Pracodawca jest konkursem, w którym pracodawcę oceniają jego pracownicy. Od innych tego typu inicjatyw konkurs Najlepszy Pracodawca wyróżnia metodologia, bazująca na audycie stosowanych w organizacji systemów, programów i praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, analizie zaangażowania pracowników oraz ocenie roli funkcji personalnej z perspektywy najwyższej kadry menedżerskiej. W naszym regionie udział w badaniu wzięło udział ponad 500 firm z dziesięciu krajów: Austrii, Bułgarii, Czech, Węgier, Słowacji, Słowenii, Turcji, Polski, Rumunii i Rosji. Konkurs na Najlepszego Pracodawcę jest przeprowadzany przez Hewitt Associates w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Pierwsza edycja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych w 1994 r.

Przypomnijmy, że w tegorocznej polskiej edycji rankingu, Microsoft został również po raz drugi z rzędu uznany za Najlepszego Pracodawcę w Polsce. W całym regionie Microsoft zdobył najwyższą lokatę w czterech z 10 krajów.

© dobreprogramy

Komentarze