Microsoft promuje Open Value

Strona główna Aktualności

O autorze

Polski oddział Microsoft rozpoczyna kampanię informacyjną, która ma przekonać klientów o korzyściach wynikających z zakupu Microsoft Office w programie licencjonowania grupowego Open Value.

Kampania skierowana jest do tzw. segmentu medium business. W najbliższym czasie, do około 13 tys. osób z blisko 6 tys. firm posiadających powyżej 25 komputerów, zostaną rozesłane ulotki Dziesięć argumentów przemawiających za zakupem Microsoft Office w programie Open Value, a także list przewodni informujących o aktualnie obowiązujących promocjach.

Program licencyjny Open Value jest przeznaczony dla firm, które zainteresowane są zakupem licencji wieczystych (bezterminowych), a opłaty za licencje chcą wnosić w ratach rocznych (lub też w formie jednorazowej opłaty płacąc za licencje z góry).

© dobreprogramy
s