Microsoft uaktualnia narzędzie WGA

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft zakończył okres pilotażowy programu Windows Genuine Advantage, który ma na celu informować użytkowników, czy ich oprogramowanie Windows jest legalne i w ten sposób chronić przed skutkami piractwa. Teraz aplikacja została wypuszczona dla komputerów na całym świecie, a nie tylko w krajach objętych próbą.

Jednocześnie Microsoft w reakcji na opinie użytkowników wprowadził kilka zmian w aplikacji WGA. Przede wszystkim zrezygnowano z łączenia się z serwerami Microsoft przy każdym uruchomieniu systemu. Wcześniej wywołało to lawinę krytyki pod adresem korporacji. Teraz aplikacja nie sprawdza już legalności za każdym razem, lecz co pewien, znacznie dłuższy okres. Oprócz tej zmiany wymieniono umowę licencyjną na prostszą i czytelniejszą, a także - co ważne - udostępniono narzędzie do łatwego usunięcia aplikacji WGA. Jest ono dostępne w ramach Bazy Wiedzy w artykule KB921914.

© dobreprogramy
s