Microsoft w Polsce - dynamiczny wzrost przychodów

Strona główna Aktualności

O autorze

Ponad 20 proc. wzrostu przychodów wypracował polski odział Microsoft w roku finansowym 2004, zakończonym 30 czerwca br. Sprzedaż licencji i usług w Polsce przekroczyła 186 milionów dolarów.

Microsoft w Polsce osiągnął wyższe przychody za rok finansowy 2004 we wszystkich grupach produktowych. Największy sukces firma odnotowała w sprzedaży licencji serwerowych Microsoft SQL Server, gdzie wzrost wyniósł 63%, co świadczy o zaufaniu klientów do rozwiązań baz danych oraz o mocnej pozycji firmy w tym sektorze. W obszarze całej grupy serwerowej Microsoft zanotował 36% wyższy wynik w porównaniu z rokiem ubiegłym. Bardzo dobry rezultat firma osiągnęła w sprzedaży systemów Microsoft Business Solution, gdzie przychody zwiększyły się o 52%. Podobnie w zakresie licencji narzędzi programistycznych wzrost wyniósł 25%. Duży wpływ na tak dobre wyniki roczne miała również odnotowana wartość sprzedaży systemów operacyjnych - wzrost o 29% i aplikacji biurowych - wzrost o 17 %.

Microsoft w minionym roku finansowym prowadził aktywną działalność charytatywną i społeczną. Najbardziej znaczącym projektem, realizowanym przez firmę, był program "Partnerstwo dla Przyszłości". W ramach projektu rozpoczęto cykl szkoleń dla nauczycieli informatyki ze szkół publicznych z wykorzystania najnowszych technologii informatycznych w podstawach programowania. Akcja będzie kontynuowana i rozszerzana o nowe elementy.

Na świecie, firma Microsoft zakończyła rok finansowy przychodem ponad 36 mld USD, co stanowi 14 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.

© dobreprogramy
s