Microsoft wprowadza język M

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft ogłosił opracowanie nowego języka programowania: M.

M jest częścią Oslo, wielowarstwowej, zorientowanej na usługi technologii, która ma pomagać w projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu i zarządzaniu złożonymi aplikacjami. Język M jest bazującym na XMLu językiem modelującym, który służy do integracji modeli pomiędzy różnymi domenami. Dzięki M możliwe jest tłumaczenie języków zorientowanych dziedzinowo, takich jak BPNM, BPEL czy UML na formaty niższego poziomu, które mogą być zrozumiane przez środowisko wykonawcze. Według niektórych źródeł M będzie zbliżony do języka D. Będzie go też można używać do modelowania w dziedzinach, które nie są wykonywalne, np. do opisu budynku.

Oslo to także Quadrant, narzędzie do modelowania wizualnego dla pakietu Visual Studio. Pozwoli on konfigurować widoki modeli, specyficzne dla poszczególnych dziedzin. Microsoft dostarczy widoki dla baz danych, web services oraz przepływów. Dodatki firm zewnętrznych zapewnią obsługę wertykalnych języków dziedzinowych. Modele będą przechowywane w repozytorium opartym o SQL Server. Stamtąd będą serializowane do XAML, który będzie mógł być wykonywany na platformie .NET. Wykonywanie na Windows Server będzie możliwe dzięki aktualizacji o kodowej nazwie Dublin.

Microsoft wyda M i Quadrant jako Community Technology Preview (CTP) podczas Professional Developers Conference.

© dobreprogramy