Microsoft wspiera Wi-Fi

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft zapowiedział rozbudowanie systemu Windows o możliwość obsługi bezprzewodowych usług sieciowych, co ma przyczynić się do uproszczenia zarządzania punktami dostępowymi Wi-Fi.

Wireless Provisioning Services (WPS) będzie oferowało dostawcom usług bezprzewodowej łączności możliwość łatwego zwiększenia bezpieczeństwa transmisji oraz ułatwi nadzór na punktami dostępowymi. "WPS dedykowany dla Windows XP i Server 2003 będzie oferował usługodawcom bardziej bezpieczną platformę, opartą na standardach Wi-Fi, która przyczyni się do ułatwienia pozyskiwania nowych klientów i umożliwi redukcję kosztów wsparcia" - powiedział Jawad Khaki, wiceprezes Microsoftu ds. sieci i komunikacji Windows.

WPS umożliwi operatorom sieci bezprzewodowych przesyłanie do klientów informacji konfiguracyjnych, gwarantujących bezpieczeństwo połączenia z Internetem lub siecią korporacyjną. Dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania klienci będą mogli korzystać ze standardowych połączeń niezależnie od tego, czy pracują w firmie czy korzystają z publicznych punktów dostępowych. Zwiększenie bezpieczeństwa będzie możliwe dzięki zintegrowaniu z WPS mechanizmów automatycznego szyfrowania i autentykacji użytkownika. Jak zapewnia Microsoft, uniemożliwi to złamanie bezprzewodowej sesji użytkownika, korzystającego z ogólnodostępnego punktu dostępowego Wi-Fi.

Dodatkowo uproszczone zostaną także procedury bilingowania. WPS, tuż po zalogowaniu się do sieci klienta, będzie go automatycznie rozpoznawał i naliczał bezpośrednio na jego rachunek opłaty za korzystanie z sieci.

Warto dodać, że punkty dostępowe Wi-Fi umożliwiające bezprzewodowy dostęp do Internetu stają się coraz bardziej popularne także w Polsce, m. in.: usługi takie są oferowane bezpłatnie w Warszawie i Krakowie o czym już pisaliśmy.

© dobreprogramy
s