Microsoft zapłaci Be Inc. 23 mln dolarów

Strona główna Aktualności

O autorze

Sięgający swoimi początkami lutego 2002 proces, w którym Be Inc. oskarżyło Microsoft o praktyki monopolistyczne, zakończył się kilka dni temu ugodą. Korporacja z Redmond zobowiązała się zapłacić Be sumę 23 mln dolarów. Ma to być zadośćuczynienie za postępowanie firmy, która wykorzystując swoją pozycję monopolisty perswadowała producentom komputerów PC używanie tylko swojego systemu zmniejszając tym samym ich zainteresowanie systemem Be OS.

Pozostałe warunki nie są znane, wiadomo jednak że obydwie strony sporu uznały takie rozstrzygnięcie za zadowalające. Be Inc. składa obecnie wniosek o postawienie firmy w stan upadłości, pozostały po rozliczeniu się z pracownikami i wszystkimi wierzycielami majątek zostanie podzielony pomiędzy udziałowców.

© dobreprogramy
s