Microsoft zdążył z dokumentami

Strona główna Aktualności

O autorze

Firmie Microsoft udało się dopełnić terminu złożenia dokumentów wymaganych przez Komisję Europejską. Teraz dostarczona dokumentacja zostanie zweryfikowana, dalsze kroki zależą od jej jakości i kompletności.

Cały czas sprawa dotyczy sprawy z 2004 roku, firma Microsoft zapłaciła już 280 mln euro kary, która z powodu niekompletności poprzedniej dokumentacji mogła ulec podwojeniu. Poprawione dokumenty oceniane są mianem "kamienia milowego" w tej sprawie. To, czy tak faktycznie jest, zostanie ocenione przez unijnych ekspertów, którzy muszą przejrzeć teraz 100 dokumentów o łącznej objętości 8 i pół tysiąca stron.

Według rzecznika Komisji, na wynik oceny i jednocześnie rozstrzygnięcie tego niekończącego się sporu przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka miesięcy.

© dobreprogramy
s