Microwords, czyli Microsoft w hasłach

Strona główna Aktualności

O autorze

W ramach blogów prowadzonych przez reporterów The Seattle Post-Intelligencer zamieszczono dość niecodzienną, ale interesującą oś czasu przedstawiającą ewolucję Microsoft. Oś ta rozpoczyna się oczywiście w roku 1975 od wydania języka Basic, zaś kończy na premierze systemu Windows Vista w minionym już 2006 roku. Ciekawe jest jednak to, że zamiast - jak to zwykle bywa w takich przypadkach - suchych faktów historycznych obok dat umieszczono kilkadziesiąt słów wybranych z wywiadów, publikacji i wystąpień ówczesnych kluczowych pracowników Microsoft.

Im częściej dane słowo się pojawiało, tym większą czcionką jest napisane. Słowa nowe są zaznaczone na biało, a ustępujące im starsze terminy - na szaro. Dzięki takiej prezentacji bardzo łatwo wychwycić trendy, jakie panowały w korporacji, ale i na świecie. Przykładowo wyrazy typu "dyskietka" czy "CD" w pewnym momencie tracą popularność na rzecz wyrazu "Internet". Inny przykład to "hobbyści" czy "Altair" w 1983 roku przeciwstawione "interoperacyjności", "technologii" i "innowacji" w latach 2000-2006.

Kompletną oś czasu można zobaczyć na stronach The Seattle PI - warto chociażby po to, aby przekonać się, jak ewoluuje język IT.

© dobreprogramy
s