Mobilny Internet niemal jak stacjonarny

Strona główna Aktualności

O autorze

Firma Audytel SA podczas konferencji Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, poświęconej bezprzewodowemu Internetowi, która dziś odbyła się w Warszawie przedstawiła raport o rynku mobilnego Internetu oraz wyniki i analizę pomiarów przeprowadzonych w kilkuset lokalizacjach w całej Polsce.

Z testów, przeprowadzonych w grudniu 2008 r. w 22 polskich miastach, wynika, że komfort użytkowania dostępu do Internetu poprzez sieć GSM/UMTS jest porównywalny do dostępu poprzez stałe łącze.

Na bazie przeszło 2,5 tys. pomiarów w 107 lokalizacjach, dokonanych w 4 sieciach GSM/UMTS (P4, Polkomtel, PTC, PTK Centertel) najwyższą ocenę uzyskał Polkomtel. Jak podkreślono w raporcie, usługi Polkomtela cechowały się największą stabilnością pracy oraz maksymalnymi zanotowanymi osiągami prędkości pobierania przekraczającymi 5,5Mbit/s. Temu operatorowi ustępuje inny, dość wysoko oceniany - PTK Centertel. Satysfakcjonujące wyniki odnotowały także w niektórych lokalizacjach PTC i P4.

Badano nie tyle rozmieszczenie masztów czy parametry infrastruktury, ale mierzono rzeczywiste wartości połączeń w typowych lokalizacjach. Ocena końcowa, przyznawana każdemu operatorowi była sumą ocen punktowych dla kategorii prędkości pobierania i wysyłania danych, opóźnień oraz stabilności połączenia (maksimum to 100 pkt). Najlepszy okazał się Polkomtel (95,7 pkt), nieznacznie zwyciężając z PTK Centertel (93,7 pkt).

Średnia zmierzona prędkość pobierania danych dla wszystkich operatorów wyniosła nieco ponad 700 kbit/s. Pierwsze miejsce zajął Polkomtel (822 kbit/s) przed PTK Centertel (803 kbit/s); poniżej średniej mierzonej dla wszystkich operatorów znalazły się PTC (645 kbit/s) i P4 (553 kbit/s).

Pod względem opóźnienia przesyłania danych u badanych operatorów najmniejsze opóźnienie zanotował PTK Centertel (256 ms). Zaraz za nim znalazł się Polkomtel (282 ms), a na dalszych miejscach - P4 (380 ms) i PTC (390 ms). Liderem, jeśli chodzi o średnią stabilność przesyłania danych, okazał się Polkomtel z 76-proc. stabilnością. Pozostali operatorzy zanotowali niemal wyrównane wyniki - PTK Centertel (61 proc.), P4 (58 proc.), PTC (55 proc.).

We wnioskach z przeprowadzonych badań znalazło się stwierdzenie, że codzienne korzystanie z mobilnego Internetu właściwie nie wykazuje różnic w stosunku do dostępu stacjonarnego. Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu.: Rewolucja Mobilnego Internetu w Polsce cz. I (PDF 845 kB) oraz cz. II (PDF 1 MB).

© dobreprogramy