Monitorowanie nie tylko towarów: każdy kierowca i każdy pasażer może znaleźć się w bazie GDDKiA

Strona główna Aktualności
image

O autorze

W Sejmie trwają prace nad przedstawionym przez rząd premier Szydło projektem ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Wydawało się, że to kwestia dla większości obywateli nieistotna, ot po prostu firmy przewozowe będą musiały dopełnić pewnych nowych formalności, celem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sęk w tym, że w ostatniej chwili do ustawy trafiła poprawka Ministerstwa Finansów, która znacząco zmienia zakres oddziaływania ustawy, zamieniając ją w prawne narzędzie inwigilacji milionów kierowców.

Fundacja Panoptykon uzyskała dostęp do proponowanych zmian w brzmieniu ustawy. Nakładają one w praktyce na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) obowiązek stworzenia bazy danych o podróżach każdego kierowcy. W bazie znalazłyby się zdjęcie każdego samochodu (z tablicami rejestracyjnymi), wizerunek kierowcy i jego ewentualnych pasażerów, oraz przebieg jego trasy po autostradach i drogach krajowych. Z zapisów poprawki wynika, że informacje te mogłyby być przechowywane w nieskończoność, jedynie co 12 miesięcy GDDKiA miałby usuwać informacje uznane za „zbędne”.

Cały ten zbiór informacji ma być na żądanie udostępniany wszystkim organom odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na żądanie, także drogą elektroniczną, bez pisemnego wniosku. Ministerstwo chce, by wystarczającym uzasadnieniem dla takiego elektronicznie przesłanego wniosku był rodzaj lub zakres wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

Dane gromadzone m.in. przez urządzenia systemu viaToll już dzisiaj budzą zainteresowanie służb. Fundacja Panoptykon informuje, że tylko w 2014 roku służby uzyskiwały do nich dostęp 1322 razy – przechodząc jednak dość skomplikowaną procedurę. Teraz gdy wystarczy wysłać e-maila z zapytaniem (albo wręcz po prostu zalogować się do interfejsu bazy informacji GDDKiA), takich zapytań na pewno zrobi się więcej.

Więcej będzie też źródeł danych, bo przecież zmiana systemu poboru opłat ma się wiązać z rozbudową sieci kamer na drogach. Po przyjęciu nowej ustawy możliwe stanie się kontrolowanie trasy każdego pojazdu na drogach krajowych i autostradach, na właściwie każde żądanie każdej służby.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych pomysłem zachwycony nie jest. Stwierdził, że na pierwszy rzut oka propozycje kreują nieuzasadnione i nadmierne z punktu widzenia zasad ochrony danych osobowych kompetencje dla GDDKiA oraz organów, służb i instytucji państwowych (…) oraz że należy uznać za niecelowe wprowadzanie zmian wg propozycji GDDKiA do niemalże ukończonych rządowych prac legislacyjnych. Czy rządowe zespoły legislacyjne spojrzą na sprawę tak samo? Biorąc pod uwagę to, z jakim entuzjazmem przystąpiły do prac nad systemem usieciowiającym kasy fiskalne i tworzącym centralny rejestr wszystkich transakcji, to chyba nie ma co na to liczyć.

© dobreprogramy