Mono 1.2.6 wydane, wsparcie dla Silverlight 1.1

Strona główna Aktualności

O autorze

Zespół tworzący Mono, novellową implementację .NET Framework na platformie Linux poinformował, że właśnie wydano kolejną wersję oznaczoną numerem 1.2.6. Zawiera ona liczne usprawnienia, zarówno w samym silniku wykonywalnym Mono, jak i komponentach programistycznych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nowa wersja Mono zawiera wsparcie dla aplikacji wykorzystujących nową technologię Silverlight 1.1 (została ona niedawno przemianowana na 2.0 i znajduje się aktualnie w fazie alpha). Dodano także obsługę przestrzeni Windows.Forms na systemach Mac OS X z natywnym wsparciem Quartz. Ciekawostką jest też dodanie kontrolki WebBrowser bazującej na silniku Gecko.

Rozszerzono też możliwości Mono w zakresie aplikacji internetowych - wśród bibliotek od razu, domyślnie, znajduje się już Microsoft ASP.NET AJAX Client Library wraz z częścią serwerową. Ponadto dodano obsługę FastCGI. Dodatkowe szczegóły dostępne są w dokumencie Release Notes, a instalator (dla różnych systemów) wraz z kodem źródłowym można znaleźć w dziale pobierania strony domowej Mono.

© dobreprogramy

Komentarze