Mozilla Security Bug Bounty Program - nowy sposób na bezpieczeństwo

Strona główna Aktualności

O autorze

Mozilla Foundation uruchomiła program o nazwie Mozilla Security Bug Bounty Program, którego celem jest wychwycenie jak największej ilości błędów ukrytych w produktach Mozilli, m. in.: Mozilla, Firefox, Thunderbird. Odkrywcy błędów krytycznych otrzymają po 500 dolarów nagrody, jeśli potwierdzą ich istnienie specjaliści Mozilla Foundation. Sponsorami akcji są firma Linspire (producent systemu o dotychczasowej nazwie Lindows) oraz Mark Shuttleworth, ponadto akcja ma zostać wsparta przez publiczne datki. Całość oświadczenia w sprawie wprowadzenia w życie powyższej akcji dostępna jest tutaj.


© dobreprogramy
s