Mozilla krytykuje Chrome Frame

Strona główna Aktualności

O autorze

Nie tylko Microsoft negatywnie wypowiedział się o opracowanym przez Google pluginie Chrome Frame dla Internet Explorera, który pozwala tej przeglądarce korzystać z silnika Chrome. Krytyczne stanowisko zajęła także Mozilla.

Mitchell Baker, poprzednio dyrektor wykonawczy w Mozilla a obecnie przewodnicząca Mozilla Foundation stwierdziła, że choć Chrome Frame rozwiązuje wiele problemów w IE to jednak ogóle efekty są niepożądane. Według niej plugin Google wprowadza niejednorodność i powoduje utratę kontroli nad przeglądarką. Wskazuje na fakt, że część funkcji będzie nadal wykonywana przez IE a część przez silnik Chrome. Natomiast część funkcji wprowadzonych w IE8, np. akceleratory, nie będzie dostępna w przypadku użycia silnika od Google. Użytkownik nie będzie wiedział co właściwie zarządza jego ustawieniami, hasłami i innymi danymi. Ponadto to od strony internetowej a nie od użytkownika będzie zależało jaki silnik zostanie użyty. Baker obawia się, że jeśli podobne pluginy stworzy np. Facebook lub Apple, to powstanie "przeglądarkowa zupa", przeglądarka w przeglądarce działająca na swój własny, nieprzewidywalny sposób.

W poście Baker zauważyć można żal, że Firefox mający rozwiązać problem z IE, nadal ma zbyt małą popularność. Jednocześnie Mitchell Baker krytykuje pomysł Google na zwiększenie popularności jego silnika renderującego.

© dobreprogramy

Komentarze