MySQL mniej otwarte

Strona główna Aktualności

O autorze

Paczka z kodem źródłowym MySQL Enterprise Server nie będzie już udostępniana publicznie.

MySQL Enterprise Server powstał rok temu jako fork MySQL i jest oferowany odpłatnie. Teraz ogłoszono, że tarball ze źródłami komercyjnej wersji MySQL zostanie usunięty z ftp.mysql.com i trafi na serwer enterprise.mysql.com, dostępny tylko dla klientów. Kod będzie udostępniany klientom też przez MySQL BitKeeper ale już nie w formie tarballa. MySQL Enterprise Server podlega oczywiście licencji GPL ale kod nie musi być udostępniany wszystkim. Wystarczy, że dostaną go ci, którzy kupują binaria. W ten sposób warunek będzie spełniony.

Krok podjęty przez firmę MySQL AB ma podkreślić, że wersja Community Server jest przeznaczona dla społeczności a Enterprise Server dla tych, którzy płacą. Chociaż MySQL nie będzie rozpowszechniać kodu wersji komercyjnej, osoby które go będą posiadały będą mogły publikować go bez żadnych ograniczeń.

Podkreślono, że wersja dla społeczności nie będzie gorsza od komercyjnej, nie będzie się też znacząco różnić w funkcjonalności. Różnica polega głównie na tym, że kupujący MySQL Enterprise Server otrzymują wsparcie oraz planowe wydawanie aktualizacji.

© dobreprogramy