NASK będzie weryfikował wnioski o rejestrację domen .EU

Strona główna Aktualności

O autorze

NASK będzie pełnił rolę tzw. Government Validation Point, czyli rządowej jednostki weryfikacyjnej wyznaczonej przez rząd do weryfikacji wniosków o rejestrację domen .eu składanych w EURid w okresie pierwszych 4 miesięcy rejestracji przez polskie podmioty publiczne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. okres ochronny trwający od 7 grudnia 2005 r. do 6 kwietnia 2006 r. (tzw. Sunrise) umożliwia rejestrację domen z końcówką .eu wyłącznie podmiotom legitymującym się prawem do danej nazwy oraz podmiotom publicznym (tzw. public bodies). Rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 28 kwietnia 2004 r. z kolei zobowiązuje państwa członkowskie do wyznaczenia rządowej jednostki weryfikującej wnioski podmiotów publicznych dotyczących rejestracji nazw w domenie .EU. Rządowa jednostka weryfikacyjna (Government Validation Point) to zgodnie z rozporządzeniem podmiot wyznaczony przez określone państwo członkowskie do weryfikowania wniosków składanych przez podmioty publiczne podczas okresu ochronnego. Taką rolę w Polsce spełnia NASK. Potwierdził to Minister Edukacji i Nauki, wyznaczając NASK jako rządową jednostkę weryfikacyjną.

Weryfikacja wniosków dotyczących rejestracji domen .EU składanych przez podmioty publiczne w EURid odbywa się zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską w dokumencie "eu. Launch Guidelines for Member States". Ma ona na celu sprawdzenie, czy jednostka składająca wniosek istnieje, czy jest podmiotem publicznym i czy reprezentująca ją osoba jest uprawniona do składania podpisów.

Szczegółowe informacje na temat procedury i dokumentów wymaganych w procesie weryfikacji znajdują się na stronie internetowej www.gvp.pl.

© dobreprogramy
s