Nadal nie wiadomo, czy TP zapłaci 100 mln kary

Strona główna Aktualności

O autorze

25 września 2006 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska podpisała decyzję nakładającą na TP SA karę w wysokości 100 mln zł za nieuprawnione wiązanie oferty usług dostępu do Internetu neostrada tp oraz usług telefonicznych.

21 maja 2007 r. przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się rozprawa w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji Prezesa UKE z 25 września 2006 r. nakładającej na TP karę. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję o nałożeniu kary w całości, a jako podstawę uchylenia podał m.in. rażące naruszenie prawa poprzez nieprawidłowe powołanie przez premiera Pani Anny Streżyńskiej na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W apelacji skierowanej 28 czerwca 2007r. do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Prezes UKE wskazał na naruszenia przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów szeregu przepisów prawa, zarówno materialnego, jak i procesowego. Jedną z głównych części apelacji była polemika ze stwierdzeniami SOKiK w zakresie ważności aktu powołania Pani Anny Streżyńskiej na Prezesa UKE, którego oceny Sąd dokonał, nie będąc do tego uprawnionym, jako, że wykracza to poza zakres spraw mieszczących się w kognicji tego Sądu.

Podczas wczorajszej rozprawy Sąd Apelacyjny uznał argumentację Prezesa UKE i uchylił w całości wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 21 maja 2007 r. Tym samym sprawa nadal jest nierozstrzygnięta, niemniej jednak rozstrzygnięcie jest ewidentnie niekorzystne dla TP ponieważ niebezpieczeństwo zapłacenia kary nadal pozostało.

© dobreprogramy