Nagroda NASK im. prof. Tomasza Hofmokla

Strona główna Aktualności

O autorze

Tegoroczna nagroda NASK im. prof. Tomasza Hofmokla "Za propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego" została przyznana Włodzimierzowi Marcińskiemu, dotychczasowemu podsekretarzowi stanu w Ministerstwie nauki i Informatyzacji, za opracowanie projektu rządowego i doprowadzenie do uchwalenia Ustawy o informatyzacji, stanowiącej prawny fundament rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która weszła w życie 21 lipca tego roku, jest ważnym aktem normatywnym, określającym prawne podstawy procesu informatyzacji i budowy społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju. Ustawa z założenia zmierza do uporządkowania i rozwoju tej dziedziny w Polsce, w szczególności precyzuje zasady funkcjonowania elektronicznej administracji i umożliwia koordynację działań związanych z informatyzacją administracji na szczeblu ogólnopolskim.

Celem nagrody ufundowanej przez NASK jest uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, sprzymierzeńców idei, którą zapoczątkował w Polsce na początku lat 90. nieżyjący już prof. Tomasz Hofmokl, twórca i pierwszy dyrektor NASK. Nagroda jest wręczana każdego roku podczas konferencji na temat bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych z cyklu SECURE.

© dobreprogramy
s