Nauczyciel nowych technologii

Strona główna Aktualności

O autorze

Rusza pierwszy ogólnopolski konkurs przeznaczony dla nauczycieli oraz studentów kierunków nauczycielskich dotyczący zastosowania nowoczesnych technologii w szkole. "Innowacyjny Nauczyciel" to projekt Akademii Pedagogicznej w Krakowie realizowany przy współpracy z firmami Microsoft i Telekomunikacją Polską, przy honorowym patronacie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Celem konkursu jest popularyzacja technik multimedialnych oraz nowych standardów komunikacji w szkole, a także zachęcenie nauczycieli do tworzenia praktycznych rozwiązań w nauczaniu z zastosowaniem technik komputerowych oraz Internetu. W konkursie będzie mógł wziąć udział każdy nauczyciel bądź student kierunku nauczycielskiego, który opracuje projekt w jednej z dwóch kategorii:

- Multimedialne środki dydaktyczne w nauczaniu informatyki i technologii informacyjnej
- Multimedialne środki dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych


© dobreprogramy
s