Nawyki użytkowników Opery

Strona główna Aktualności

O autorze

Opublikowano

wyniki trwającego od stycznia badania stopnia wykorzystania poszczególnych funkcji w Operze. Mogą się one okazać interesujące także dla użytkowników innych przeglądarek.

Okazało się, że bardzo mało osób używa widgetów a prawie nikt nie organizuje ich w foldery. Opcja otwierania stron w oknach zamiast w kartach jest najrzadziej używaną ze wszystkich opcji dotyczących kart. Widać z tego jak bardzo użytkownicy są już do kart przyzwyczajeni. Ciekawostką jest to, że domyślnego włączenia opcji Fit to Width używa 0,0% użytkowników mimo, że dosyć często o nią proszono. Potwierdza to, że użytkownicy nie zawsze wiedzą czego chcą ;) Tylko 1% użytkowników korzystających z gestów myszy zamieniło przyciski. Wychodzi więc na to, że nawet leworęczni korzystając z układu przycisków dla praworęcznych. Strona startowa została zmieniona przez 51% użytkowników. Badanie pokazało, że z paska stanu korzysta wielu użytkowników. Będzie więc w przyszłości włączony domyślnie. Zarówno pluginy jak i JavaScript są używane przez ponad 99% osób. Innym ciekawym faktem jest zarówno duża liczba użytkowników mająca mało zakładek (30 i mniej) jak i mających dużo zakładek (300 i więcej). Tych mających średnią liczbę zakładek jest mało. Wiele osób organizuje zakładki w foldery, użytkownik ma ich średnio 17. Tylko 1,8% użytkowników ma włączone pytanie o potwierdzenie przed zamknięciem przeglądarki.

© dobreprogramy