Neostrada bez telefonu

Strona główna Aktualności

O autorze

Anna Streżyńska - prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dawny URTiP), po zakończonej w dniu wczorajszym kontroli, uznała, że Telekomunikacja Polska nie może uzależniać świadczenia usługi neostrada tp od korzystania przez abonenta z usługi telefonicznej.

W wydanym przez UKE dzisiaj komunikacie czytamy, że zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne dostawca usług nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych od zawarcia przez użytkownika końcowego umowy o świadczenie innych usług lub nabycia urządzenia u określonego dostawcy. Oznacza to, że dotychczas TP łamała obowiązujące Prawo Telekomunikacyjne. Firma nie mogła bowiem wymagać aby klienci korzystający z neostrady tp opłacali oprócz abonamentu za tą usługę, dodatkowo abonament telefoniczny, nawet jeżeli w ogóle nie chcą korzystać z telefonu.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydała zalecenia pokontrolne wzywające TP do usunięcia w terminie 30 dni stwierdzonych nieprawidłowości. Telekomunikacji Polskiej przysługuje jednak prawo odwołana się od tej, niekorzystnej dla siebie, decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z którego to prawa zapewne skorzysta. Co za tym idzie, zalecenia na pewno nie zostaną szybko wprowadzone w życie.

© dobreprogramy
s