Neostrada bez telefonu od lutego 2007

Strona główna Aktualności

O autorze

25 września Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył na TP S.A. karę w wysokości 100 milionów złotych za nieuprawnione wiązanie oferty usług dostępu do Internetu neostrada tp oraz usług telefonicznych. Szerzej o tym wydarzeniu pisaliśmy we wrześniowym materiale.

Naciski UKE przyniosły skutek, choć nie tak szybko jak się wydawało. Prezes Telekomunikacji Polskiej S.A. Pan Maciej Witucki wystosował pismo do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Poinformował w nim o planowanym rozdzieleniu neostrady tp od abonamentu telefonicznego na początku nowego roku, tj. rozpoczęcie przyjmowania zamówień na rozdzielone usługi z dniem 15 stycznia 2007 r. (co jest równoznaczne z zaoferowaniem takiej usługi użytkownikom). Natomiast od 15 lutego 2007 r. ma nastąpić faktyczne techniczne rozpoczęcie świadczenie "samej" usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

UKE opublikowało kopię listu w postaci pliku pdf (60 kB).

© dobreprogramy
s