Neostrada tp znów wyróżniona

Strona główna Aktualności

O autorze

W VII edycji konkursu "Europrodukt" Telekomunikacja Polska otrzymała nagrodę w kategorii usługa, za szerokopasmowy dostęp do Internetu - neostrada tp. Kolegium konkursowe pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów RP uznało, że dzięki wysokiej jakości i przystępnej cenie neostrada tp przyczyniła się do upowszechnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce.

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Handlowe, a patronują mu: Prezes Rady Ministrów RP, Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W sześciu dotychczasowych edycjach konkursu tytułem "Europrodukt" wyróżniono ponad 180 przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz szkół.

Neostrada jest produktem często nagradzanym, w 2003 r. w plebiscycie zorganizowanym przez pismo PC World Komputer, Telekomunikacja Polska została wyróżniona za neostradę tp tytułem "Dostawcy Usług Internetowych 2003". Neostrada tp została też nagrodzona, o czym już pisaliśmy, w XIV edycji konkursu Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" w kategorii usług teleinformatycznych. Kapituła konkursu zaliczyła ją do elitarnej grupy najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, są lub mogą stać się wzorem dla innych. Czy produkt na te wyróżnienie zasługuje? Zdania są podzielone.

Neostrada tp jest obecnie dostępna w trzech opcjach: 128 kbps z miesięcznym limitem transferu 7 GB, 512 kbps z miesięcznym limitem transferu 15 GB oraz 1024 kbps z miesięcznym limitem transferu 25 GB. Obecnie liczba użytkowników neostrady tp sięga 453 tys. klientów.

© dobreprogramy
s