Nie-Windows od Microsoft

Strona główna Aktualności

O autorze

Wbrew obiegowym opiniom, Windows nie jest jedynym systemem operacyjnym, w który inwestuje Microsoft. Wydział badawczy koncernu - Microsoft Research - przygotowuje prototyp nowego systemu operacyjnego o kodowej nazwie Singularity. Najważniejsza funkcjonalność - system nie ma nic wspólnego z Windows ;-)

Kod źródłowy Singularity powstały pierwotnie w formie notatek w brudnopisie, obecnie zajmuje już 300.000 linii. Po raz pierwszy przedstawiciele Microsoft o nowym systemie mówili podczas czerwcowej konferencji USENIX, a w zeszłym tygodniu nieco więcej uwagi poświęcił mu portal Slashdot. Jak wyglądałaby platforma napisana od początku z jednym, głównym założeniem: operatywnością? - tak rozpoczyna się raport Microsoft Research, który opisuje Singularity. Singulatity to nie Windows - zapewniają badacze. Każda linia kodu została napisana od zera, bez użycia żadnych wzorców.

Podobnie jak każdy projekt zespołu badawczego Microsoft, również Singularity nie ma jednoznacznie nakreślonej przyszłości - firma może zdecydować się na skomercjalizowanie produktu i wypuszczenie go na rynek, równie dobrze jednak może jedynie zaczerpnąć z niego pewne doświadczenia lub nawet całowicie go zaniechać.

Singularity powstał w języku C# i jego odmianach, w tym Sing#, lecz nie przy użyciu platformy Microsoft Common Language Runtime (CLR) - zamiast tego zespół Research opracował własny framework i kompilator oznaczony kodowo nazwą Bartok. Zbudowaliśmy działające jądro i na takich fundamentach możemy budować wiele dodatkowych komponentów - czas pokaże, czy projekt znajdzie swoje miejsce w planach Microsoft.

© dobreprogramy
s