Nieciekawa awaria serwerów WGA

Strona główna Aktualności

O autorze

Serwery usługi Windows Genuine Advantage, które odpowiadają przede wszystkim za weryfikację, czy dana kopia systemu Windows XP i Windows Vista jest oryginalna doświadczały w dniu wczorajszym nieciekawej w skutkach awarii... W efekcie każda próba przeprowadzenia walidacji systemu kończyła się wynikiem negatywnym i nie można było np. pobrać żądanego pliku z centrum pobierania lub zainstalować któregoś z dodatków - nawet, gdy posiadało się legalny system.

Jeszcze gorzej walidacja kończyła się w systemie Windows Vista, gdyż system ten po nieudanej weryfikacji przełącza się w tryb tzw. ograniczonej funkcjonalności - niedostępne stają się takie funkcje jak Aero Glass czy Windows Defender, a normalne korzystanie z systemu staje się znacznie utrudnione.

Na szczęście Microsoft zachował się jak powinien, a Phil Liu, szef działu WGA zapowiedział nawet, że nie pójdzie spać dopóki problem nie zostanie rozwiązany. Faktycznie już po kilku godzinach awaria została usunięta. Warto dodać, że problemy spotkały tylko użytkowników, którzy wywołali walidację w czasie trwania usterki - prawdopodobnie jest to nieduża grupa osób. Jeśli jednak tak się stało, że system omyłkowo oznaczony został jako piracki, wystarczy udać się na stronę Windows Genuine Advantage i ręcznie uruchomić weryfikację jeszcze raz, co pozwoli na pomyślne jej ukończenie. Przyczyna problemu jest aktualnie badana przez zespół techniczny Microsoft.

© dobreprogramy