Niezawodny Linux

Strona główna Aktualności

O autorze

Amerykański Departament Bezpieczeństwa Krajowego (Departament of Homeland Security) ogłosił, że zestaw oprogramowania Open Source znany pod nazwą LAMP jest nieomal bezbłędny. LAMP to skrót od Linux, Apache, MySQL, PHP, Perl i Python. Jest to bardzo często instalowana na serwerach kombinacja zapewniająca obsługę podstawowych usług sieciowych.

Departament przekazał, zespołowi złożonemu ze specjalistów z uniwersytetu w Stanford i firm Coverity oraz Symantec, ponad milion dolarów na badania dotyczące jakości otwartych projektów. Według analiz, zestaw LAMP charakteryzuje się niższym niż większość otwartego oprogramowania współczynnikiem błędów na 1000 linii kodu źródłowego. Przeciętnie wskaźnik ten wynosi 0,434 błędu na 1000 linii, zaś pakiet LAMP osiągnął poziom 0,29 defektów na 1000 linii. Z całego pakietu najgorzej prezentuje się język skryptowy PHP, co jest dość istotną informacją biorąć pod uwagę jego popularność.

Statystyczna ilość błędów nie jest całkowicie miarodajnym wskaźnikiem jakości oprogramowania, ale pozwala w pewien sposób ocenić sposób tworzenia i procedury testowania i poprawiania aplikacji.

© dobreprogramy
s