Norwegia będzie filtrować strony internetowe?

Strona główna Aktualności

O autorze

W poniedziałek 12 lutego 2007 norweska Rada do Spraw Przestępczości Komputerowej (Datakrimutvalget) przedłożyła norweskiemu ministrowi sprawiedliwości projekt ustawy nakazującej dostawcom Internetu blokowanie stron internetowych zawierających materiały i treści uznawane w Norwegii za niezgodne z prawem.

Mimo że tylko dwóch na sześciu członków Rady opowiedziało się za przyjęciem tego projektu, trafi on wkrótce pod obrady norweskiego parlamentu. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że państwo norweskie uzyska możliwość blokowania norweskim internautom niektórych stron internetowych. Krytycy tego pomysłu porównują go do cenzury Internetu wprowadzonej w Chinach i zarzucają pomysłodawcom naruszanie podstawowych zasad, na jakich opiera się Internet, a mianowicie zasady otwartości i wolności.

Jeśli projekt ustawy zostanie zatwierdzony przez parlament, oznaczać to będzie w praktyce, że niedostępne dla norweskich internautów będą strony internetowe, zachęcają do gier hazardowych, wbrew prawom autorskim oferują ściąganie oraz umożliwiają udostępnianie innym internautom plików dźwiękowych oraz filmowych, na których dochodzi do znieważania flagi lub godła obcego państwa, strony nawołujące do nienawiści wobec władz publicznych, strony zawierające wypowiedzi nawołujące do dyskryminacji i nienawiści wobec innych osób, a także strony oferujące treści i materiały pornograficzne mogące uchodzić za ordynarne i obraźliwe.

Przeciwnicy projektu twierdzą, że tego typu ustawa nie dotknie tych, którzy dopuszczają się nielegalnych procedur na Internecie, lecz tych, którzy w ogóle umożliwiają internetową komunikację, czyli samych dostawców Internetu. Twierdzą również, że wprowadzenie w życie takiej ustawy pociągnie za sobą konieczność blokowania wielu legalnych stron internetowych, ponieważ chcąc odfiltrować jedną stronę internetową, trzeba blokować cały serwer, a zatem wszystkie - również te legalne - strony, które na tym serwerze się znajdują.

© dobreprogramy
s