Notebook dla nauczyciela

Strona główna Aktualności

O autorze

Liceum Ogólnokształcące w Otmuchowie otrzymało od firm Cisco, Intel i Microsoft kompleksowe wyposażenie teleinformatyczne.

W szkole wdrożono rozwiązanie bezprzewodowej transmisji danych oraz telefonii IP firmy Cisco, Intel dostarczył notebooki z platformą Intel Centrino Duo dla wszystkich nauczycieli, a Microsoft specjalistyczne oprogramowanie edukacyjne. Pilotażowy projekt w Otmuchowie jest realizowany w ramach akcji Notebook dla nauczyciela, który jest częścią programu e-szkoła realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, ośrodki kształcenia nauczycieli, wydawnictwa szkolne oraz firmy z branży informatycznej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji.

Wykorzystanie zaawansowanych technologii, Internetu i multimedialnych programów edukacyjnych, pozwala na prowadzenie ciekawszych zajęć, podniesienie poziomu nauczania i wdrożenie sprawnego systemu komunikacji. Współczesne, nowoczesne placówki dydaktyczne, aby mogły się sprawnie rozwijać i kształcić jak najlepszych absolwentów muszą wdrażać kompleksowe rozwiązania informatyczne. Chciałbym, aby ten projekt i wdrożenie systemu w Otmuchowie pokazały kierunek w którym powinien nastąpić dalszy rozwój edukacji w Polsce. Chciałbym żeby dzieci i młodzież poprzez kontakt z zaawansowanymi technologiami w szkole, uczyły się ich wykorzystywania w codziennym życiu, stając się przez to osobami przygotowanymi do skutecznego konkurowania w dorosłym życiu zarówno na polskim jak i europejskim rynku pracy. - powiedział Sławomir Kłosowski, wiceminister Edukacji.

W ramach programu Notebook dla nauczyciela, pedagodzy otrzymują komputery przenośne umożliwiające dostęp on-line do materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej. Dzięki nim możliwe jest także przeprowadzanie klasówek i testów z automatycznym generowaniem zestawień wyników. Nauczyciele mogą jednocześnie komunikować się pomiędzy sobą poprzez telefony IP, które docelowo umożliwią im tanią komunikację z Urzędem Gminy czy innymi placówkami dydaktyczno oświatowymi. Każdy nauczyciel z wykorzystaniem Internetu może powiadamiać rodziców o postępach w nauce ich dzieci. Aplikacje wdrożone w ramach programu pozwalają na prowadzenia elektronicznego dziennika zajęć dla nauczyciela i uczniów, czy też szybką wymianę informacji, między innymi dzięki forom tematycznym.

© dobreprogramy
s