Novell podważa stanowisko SCO

Strona główna Aktualności

O autorze

W odpowiedzi na roszczenia SCO Group dotyczące praw do systemu UNIX i potencjalnego naruszenia związanej z tym własności intelektualnej (pisaliśmy o tym 09.03 b.r. i 20.05 b.r.), firma Novell wystosowała mające formę listu otwartego oświadczenie, wyjaśniające kwestie patentów oraz praw autorskich. W liście tym, skierowanym do szefa SCO Group, prezes i dyrektor generalny Novella Jack Messman zauważa, że formułowane przez SCO zarzuty dotyczące domniemanego wykorzystania fragmentów kodu źródłowego UNIX System V w jądrze Linuksa nie zostały do tej pory poparte żadnymi dowodami.

Broniąc interesów Novella związanych z rozwijaniem rozwiązań dla platformy linuksowej - a także interesów milionów użytkowników Linuksa i produktów Novella - Jack Messman pisze m.in.: "SCO utrzymuje, że jest właścicielem patentów chroniących UNIX System V, jednakże powinno wiedzieć, iż nie jest to prawdą. Proste sprawdzenie rejestrów Urzędu Patentowego USA (U.S. Patent Office) wykazuje, że właścicielem tych patentów jest Novell."

"Co ważne, w przeciwieństwie do zapewnień SCO, SCO nie jest właścicielem praw autorskich do systemu UNIX. Potwierdzają to nie tylko rejestry U.S. Copyright Office, ale również zapisy umowy przekazania dóbr zawartej między Novellem i SCO. Według naszej najlepszej wiedzy, umowa z 1995 roku w sprawie zakupu przez SCO systemu UNIX od Novella nie obejmuje przekazania SCO związanych z nim praw autorskich. Uważamy za mało prawdopodobne, by SCO mogło udokumentować swój udział we własności tych praw. SCO najwyraźniej podziela ten pogląd, czego dowodzą powtarzające się w ciągu ostatnich kilku miesięcy prośby o przekazanie praw autorskich SCO przez Novella, żądania, które Novell odrzucił. Potwierdza to też fakt nie złożenia przez SCO pozwu o pogwałcenie praw autorskich lub patentowych przeciwko IBM."

Messman pisze również: "SCO twierdzi, że posiada wyraźne dowody, wspierające zarzuty w stosunku do społeczności linuksowej. Najwyższy czas skonkretyzować te zarzuty, albo odwołać generalizujące i bezpodstawne oskarżenia. Jeśli to nie nastąpi, w oczach opinii oczywisty stanie się fakt, że prawdziwą intencją SCO było zasianie strachu, niepewności i zwątpienia w system Linux w celu wymuszenia opłat od dystrybutorów i użytkowników Linuksa."

© dobreprogramy
s