Nowe technologie - czy jest się z czego cieszyć?

Strona główna Aktualności

O autorze

Office Team - największa na świecie firma zapewniająca dostęp do wykwalifikowanych pracowników krótkoterminowych - opublikowała raport Biuro przyszłości: 2020. Wynika z niego, że związane z rozwojem nowych technologii przekształcenia środowiska pracy będą mieć nie tylko miłe następstwa.

Za podstawę raportu posłużyły ankiety, w których udział wzięli pracownicy (głównie wyższego szczebla) z ponad tysiąca największych amerykańskich firm. Office Team przeprowadziło też rozmowy z ekspertami. Wizja, którą w oparciu o te badania kreśli "Biuro przyszłości: 2020", nie musi napawać optymizmem. Aż 42% z ankietowanych dyrektorów wyraziło przekonanie, że choć coraz częściej praca będzie wykonywana poza biurem, to czas jej poświęcany w ciągu najbliższych 10-15 lat ulegnie wydłużeniu. Zaledwie 9% ankietowanych stwierdziło, że za sprawą nowych technologii będziemy pracować krócej. Prognozy wydają się potwierdzać obecny w statystykach trend - od roku 1977 do 2002 średni czas pracy wydłuża się.

Rozwój możliwości sprzętu elektronicznego wciąż będzie przekształcać środowisko pracy, dlatego najbardziej pożądanymi u pracowników wszystkich szczebli cechami będzie elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmian. Postępować będą również zmiany w modelu zatrudnienia - coraz mniej osób będzie mogło liczyć na stałe etaty. Wzrośnie też rola tele-pracy - o tym przekonanych jest aż 85% badanych. Trudno oprzeć się wrażeniu, że "praca przyszłości" coraz silniej oddala się od oczekiwań pracowników. Badania wykazują bowiem jednoznacznie, że rośnie liczba osób, które wolą mniej pracować, niż dostać podwyżkę.

Najsmutniejsza jednak informacja - zwłaszcza, jak na raport publikowany u progu lata - dotyczy wakacji. Wraz z upowszechnianiem technologii bezprzewodowych, od nieobecnych pracowników będzie się oczekiwać utrzymywania bliskiego kontaktu z biurem - można przeczytać w raporcie. W koniec tradycyjnej formy wakacji, podczas których zawieszone zostają kontakty z pracą, wierzy aż 86% przepytywanych przez Office Team pracodawców. Pozostaje mieć nadzieje, że choć trochę się mylą...

© dobreprogramy
s