Nowości w programie certyfikacji Microsoft

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft ogłosił szczegóły nowego, podzielonego na trzy główne nurty, programu certyfikacji dla specjalistów IT i deweloperów. Nowe certyfikaty - Microsoft Certified Technology Specialist, Microsoft Certified IT Professional i Professional Developer, a także Microsoft Certified Architect - dostosowane zostały do nowych technologii Microsoft i odzwierciedlają zmieniające się potrzeby zarówno indywidualnych specjalistów, jak i zatrudniających ich organizacji.

Pierwsze z nowych certyfikatów, które udostępnione zostaną na początku przyszłego roku, pokrywać będą zakresem technologicznym Visual Studio 2005 (ścieżki dla programistów) i SQL Server 2005 (ścieżki dla programistów i specjalistów IT) - których premiery czekają nas już w przyszłym miesiącu. Nowością będzie także nowy poziom integracji pomiędzy inicjatywami Microsoft Learning a Microsoft Partner Program, który rozwoli partnerom Microsoft zaliczać certyfikaty MCP do ścieżek kompetencyjnych (Microsoft Solution Competencies). Pojawiła się także zapowiedź większej specjalizacji w zakresie zdobywania certyfikacji, co pozwoli potwierdzać kompetencje w wąskich specjalizacjach przy pomocy mniejszej liczby egzaminów i co za tym idzie, mniejszymi kosztami.

Nowy proces certyfikacji zaczynać będzie się bezpłatnymi i indywidualnymi testami online, które pozwolą kandydatom ocenić ich słabe i mocne strony. To z kolei skutkować będzie możliwością stworzenia indywidualnego planu, który kierować będzie do różnych rodzajów zasobów Microsoft Learning mogących pomóc w podniesieniu kompetencji. W ciągu najbliższych sześciu miesięciy pojawią się także nowe książki, kursy i materiały online oraz zestawy szkoleń realizowane przez Microsoft i jego partnerów edukacyjnych. Więcej informacji o nowych ścieżkach certyfikacji pojawi się 7 listopada przy okazji premier Visual Studio 2005, SQL Server 2005 i BizTalk Server 2006. Kolejne nowe rodzaje ścieżek udostępniane będą wraz z premierami nowych linii produktowych.

© dobreprogramy
s