Nowy dyrektor zarządzający Autodesk w Polsce

Strona główna Aktualności

O autorze

Wojciech Jędrzejczak został powołany na stanowisko dyrektora zarządzającego polskiego oddziału Autodesk.

Wojciech Jędrzejczak dołączył do zespołu Autodesk w lipcu ub. roku obejmując pozycję BSD Sales & Development Manager w regionie Emerging Countries (Europa Środkowa i Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka). W okresie rocznej pracy przyczynił się do ogromnego wzrostu popularności rozwiązań Autodesk dla architektury i budownictwa w tym regionie.

Wcześniej, przez ponad 14 lat, był również związany z branżą CAD/CAM m.in. pełniąc w latach 1999 - 2005 funkcję Prezesa Zarządu firmy Aplikom 2001 Sp. z o.o. - autoryzowanego Centrum Systemowego Autodesk.

Wojciech Jędrzejczak, ma 41 lat, ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

© dobreprogramy
s