Nowy standard Adobe?

Strona główna Aktualności

O autorze

Dwa lata temu Adobe przedstawiło propozycję formatu zapisu zdjęć z aparatów cyfrowych DNG (Digital Negative), a obecnie koncentruje się na jego popularyzacji. DNG miałoby stać się formatem unifikującym standard RAW, którego odmian jest tyle, ilu producentów aparatów cyfrowych. Format plików przedstawiony przez Adobe pozwoliłby na łatwiejszą obsługę plików RAW, ponieważ obecnie należy co pewien czas modyfikować oprogramowanie, by było w stanie je otworzyć. Dodatkową zaletą byłyby możliwości archiwizacji plików, dzięki jednemu standardowi możliwa byłaby ich edycja w dowolnej generacji aplikacji do obróbki grafiki, podczas gdy RAW nie zapewnia tego.

O DNG można pomyśleć jak o standardzie, który musi się przyjąć, jednak większość firm jest negatywnie nastawiona i wspomina o jednej, największej wadzie, mianowicie DNG jest pod kontrolą Adobe i nie gwarantuje należytego rozwoju w porównaniu do otwartych standardów. Należy jednak wspomnieć, że wszyscy krytykujący rozwiązanie (m.in. Corel, Apple, Olympus) zgodnie twierdzą, że unifikacja RAW jest potrzebna.

Większość producentów aparatów zdecydowała się obserwować rozwijający się standard. Adobe jest przekonane, że popularyzacja DNG to kwestia czasu oraz zdobycia kilku strategicznych partnerów. Adobe planuje wykonać gest w kierunku uwolnienia standardu, lecz bardziej precyzyjne deklaracje zapadną w przyszłości.

© dobreprogramy
s