Oczywistości i niespodzianki w abonamencie RTV. Ruszyły konsultacje

Strona główna Aktualności
image

O autorze

Zgodnie z zapowiedzią wiceministra kultury Pawła Lewandowskiego projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych trafił w końcu do konsultacji publicznych. W swojej ostatecznej postaci przynosi coś, o czym do tej pory nie było mowy, i co jest sporym zaskoczeniem. Pamiętajmy jednak, że to rozwiązanie przejściowe, na drodze do całkowitej zmiany systemu opłacania mediów narodowych.

Dane klientów – na talerzu podane Poczcie

Przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt zakłada przede wszystkim poprawienie poboru opłat abonamentowych, poprzez włączenie do procesu rejestracji odbiorników i identyfikacji użytkowników dostawców telewizji płatnej. Dostawcy ci będą mogli odbierać zgłoszenie rejestracyjne od klienta, a następnie zgłoszenie to przekazywać Poczcie Polskiej.

Poczta Polska, która pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za procedury rejestracji odbiorników, poboru opłat, kontroli abonamentowej i weryfikowania zwolnień z opłat, będzie mogła w myśl projektu zwrócić się do dostawców telewizji płatnej z zapytaniem o poszczególnych klientów, mającym pozwolić na ustalenie obowiązku zarejestrowania przez nich odbiornika. Innymi słowy, Poczta będzie mogła zapytać się o to, czy dana osoba jest abonentem usług telewizji płatnych, czy też nie. Jeśli okaże się, że jest, a abonamentu RTV nie płaci, wówczas biada jej.

Co szczególnie istotne, nowelizacja ustawy ma wprowadzić przepisy, które zagwarantują bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych posiadanych przez Pocztę Polską, w tym danych osobowych pozyskanych od dostawców płatnej telewizji.

Zgodnie z projektem Ministerstwa, obowiązki nakładane na dostawców telewizji płatnej będą odpłatne. Wysokość wynagrodzenia, mającego uwzględnić „rozsądny zysk” dostawców określi już Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w odrębnym rozporządzeniu. Właściwie więc nic nowego – z przymusowej opłaty abonamentowej sfinansowane zostaną operacje, które mają posłużyć skuteczniejszemu przymuszeniu obywateli do uiszczania tejże opłaty. Szkoda, że nie zrezygnowano z terminu „abonament” – gdy pod każdym względem mamy do czynienia z podatkiem od posiadania telewizora.

Abolicja dla milionów niepokornych

Zaraz po wejściu nowelizacji w życie wydarzyć się mają trzy rzeczy:

  • dostawcy telewizji płatnych mają przekazać Poczcie Polskiej informacji o swoich klientach,
  • klienci dostawców telewizji płatnych mają otrzymać od nich komunikat o obowiązku rejestracji odbiornika i uiszczania opłat abonamentowych,
  • oraz, co jest właśnie tym zaskoczeniem, o którym wspominaliśmy na początku, wprowadzona zostanie abolicja dla osób, które posiadają zaległości z tytułu nieuiszczania opłat abonamentowych. Ocenia się, że abolicja ta dotyczyć będzie ponad 2 mln gospodarstw domowych.

Przedstawiciele ministerstwa przekonani są, że skuteczny pobór opłat abonamentowych poprawi i ustabilizuje finansowanie zadań mediów publicznych, tak aby mogły one być realizowane bez ulegania presji komercyjnej. Innymi słowy można się spodziewać, że dzięki przymusowej opłacie abonamentowej media narodowe będą mogły robić co chcą, bez zważania na potrzeby i zainteresowania widzów, przymuszonych do opłacania abonamentu.

O rezygnacji z emisji reklam w mediach narodowych w projekcie nowelizacji nie znaleźliśmy ani słowa.

© dobreprogramy