Odsprzedaż kopii zapasowych jest nielegalna, wyrok TSUE uderza w handlarzy tanimi licencjami

Strona główna Aktualności
image

O autorze

Utrata oryginalnego nośnika oprogramowania pozbawia prawa do odsprzedania licencji bez zezwolenia producenta, i to nawet wówczas, jeśli nośnik oryginalny został zniszczony. Takie stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydając wyrok w sprawie C-166/15, dotyczącej odsprzedawania przez dwóch obywateli Łotwy kopii zapasowych programów Microsoftu. Ta decyzja TSUE będzie miała kolosalny wpływ na rynek wtórnego oprogramowania, na którym dziś w bardzo niskich cenach kupimy podobno „oryginalne” Windowsy z ładnymi nalepkami Microsoft COA.

Od 2012 roku producenci oprogramowania nie mogą w żaden sposób ograniczać prawa klientów do odsprzedaży zakupionych produktów software’owych – wydane wówczas orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, bazujące na regule wyczerpywania prawa do dystrybucji, unieważniło wszystkie zapisy licencyjne, które mogłyby tego zabraniać.

Teraz jednak ETS musiał znaleźć rozwiązanie bardziej skomplikowanej sytuacji. Załóżmy, że nośnik sprzedany pierwotnemu nabywcy oprogramowania uległ jakiemuś uszkodzeniu, jednak posiadał on kopię zapasową – czy może on odsprzedać swoje prawo do używania danego oprogramowania, oferując na wtórnym rynku egzemplarz kopii zapasowej, przy jednoczesnym zaniechaniu używania innych ewentualnych kopii?

Łotewskie kopie nie tak dobre jak amerykańskie

Pytanie nie było wcale abstrakcyjne. Chodziło o sprawę kryminalną z Łotwy, gdzie panowie Aleksandrs Ranks i Jurijs Vasilevičs zostali oskarżeni o nielegalną sprzedaż kopii zapasowych oprogramowania Microsoftu. Sprzedali w ten sposób ponad trzy tysiące kopii, co dla firmy z Redmond oznaczać miało szkody na kwotę ponad 265 tys. euro.

Nie potrafiąc samodzielnie rozstrzygnąć tej sprawy, sąd w Rydze zwrócił się do Trybunału, z pytaniem o dopuszczalność odsprzedaży kopii zapasowych oprogramowania w sytuacji gdy oryginalny nośnik został uszkodzony, oraz gdy pierwotny nabywca usunął swój egzemplarz kopii lub przestał z niej korzystać.

Wyłączność i jej wyjątki

Zdaniem Trybunału taka sytuacja zmienia postać rzeczy. Zgodnie z unijnym prawem, posiadacz praw autorskich do oprogramowania ma wyłączne prawo do tworzenia jego kopii lub zezwalania innym na kopiowanie. Wyjątkiem są kopie zapasowe, które może sporządzić nabywca licencji na używanie programu – wyłącznie w celu zabezpieczenia swojego prawa do korzystania z niego. Nabywca licencji na program może więc tworzyć kopie na własny użytek, ale już nie może ich robić z myślą o odsprzedaniu. Możliwość odsprzedawania kopii zapasowych oznaczałaby utratę przez właściciela praw autorskich wyłączności na powielanie programu.

Z uzasadnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości można zapoznać się na stronach serwisu InfoCuria. Jest ono dość ciekawe, gdyż odrzucone w nim zostaje stanowisko Microsoftu oraz rządów Włoch i Polski, jakoby reguła wyczerpania prawa dystrybucji miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do oryginalnego nośnika materialnego, (…) a nie w odniesieniu do nośnika materialnego tej kopii, który nie jest oryginalny. Ma to o tyle istotne znaczenie, że nie podważa prawa do odsprzedaży licencji na oprogramowanie rozpowszechniane np. drogą cyfrową, gdzie trudno mówić o oryginalnym nośniku. ETS swoją interpretację wywodzi z czegoś innego – z wyłączności właściciela praw autorskich na powielanie.

Pozostaje oczywiście pytanie, co jest oryginalnym nośnikiem materialnym licencjonowanej kopii w odniesieniu do oprogramowania rozpowszechnianego jako preinstalowane na systemie komputerowym (licencje OEM). Tu wydaje się, że należałoby wskazać po prostu na pamięć masową – dysk twardy lub napęd SSD komputera. Odsprzedaż samych licencji bez takiego nośnika, jedynie z linkami prowadzącymi do np. stron producenta pozwalających na pobranie obrazów ISO, w świetle tego wyroku jest po prostu naruszeniem ram prawa do odsprzedaży.

© dobreprogramy