Ofensywne bezpieczeństwo Wi-Fi

Metody ataku i obrony: jak najlepiej zabezpieczyć sieć bezprzewodową?