Ogólny wizerunek naszych operatorów

Strona główna Aktualności

O autorze

W marcu br. firma TNS Telecoms Index B2B przeprowadziła badanie wśród operatorów telefonii stacjonarnej, które przyniosło kilka ciekawych wniosków. Nasz monopolista - Telekomunikacja Polska S.A. postrzegana jest przez klientów biznesowych jako operator, który jest najbardziej prestiżowy, jednakże z drugiej strony uważana jest za operatora, który najmniej rozumie swoich odbiorców.

Wyniki badania przedstawiono jako średnią ocenę wizerunku operatorów w skali od 1 do 10. Telekomunikacja Polska różni się znacznie od wizerunku pozostałych operatorów, uzyskując w poszczególnych kategoriach odpowiednie oceny: Stabilność (6,7), Prestiż (5,8), Szeroki zakres usług (6,6). Są to najwyższe oceny uzyskane przez TP S.A. Najniższe oceny monopolista uzyskał w kategoriach: Rozumienia klientów, Brak biurokracji oraz Elastyczność.

Obraz Netii i Dialogu jest podobny. Znaczna różnica występuje tylko w przypadku prestiżu i biurokracji, obie na korzyść Netii. Zarówno Netia jak i Dialog postrzegane są jako dostawcy, którzy najlepiej rozumieją swoich abonentów. Netia natomiast okazała się najmniej biurokratycznym operatorem.

NOM i Tele2 to operatorzy, którzy identyfikowani są z elastycznością i wychodzeniem na przeciw oczekiwaniom klientów. Ponadto pozytywną cechą jest również minimum formalności i znikomy poziom biurokracji.

Wśród badanych udział wzięli klienci biznesowi zatrudnieni w przedsiębiorstwach, które zatrudniają powyżej 10 pracowników.

© dobreprogramy
s