Onet, Wirtualna Polska, Interia - nadal czołówka...

Strona główna Aktualności

O autorze

Jak wynika z badania Interbus przeprowadzonego przez TNS OBOP w lipcu, sierpniu i wrześniu 2003 roku, 27 proc. badanych zadeklarowało dostęp do Internetu, a 5 proc. spośród tych, którzy nie posiadają takiego dostępu planuje go uzyskać na przestrzeni najbliższych 6 miesięcy. W tym okresie 21 procent badanych korzystało z Internetu raz w miesiącu lub częściej. Najpopularniejszym portalem nadal zaś jest Onet, wyprzedzając Wirtualną Polskę i Interię.

Dostęp do Internetu w ostatnim kwartale deklaruje aż 42 procent respondentów z największych miast (wielkość powyżej 500 000 mieszkańców), a tylko 16 procent mieszkańców wsi. Z badania wynika, że możliwość dostępu do Internetu nadal zależy od miejsca zamieszkania badanych.

Najczęściej wymienianymi spontanicznie przez internautów portalami i serwisami internetowymi w okresie od lipca do września były Onet (wymieniony spontanicznie przez 70,4 proc. badanych), Wirtualna Polska (60,2 proc.), Interia.pl (37,4 proc.), Gazeta Wyborcza (25,9 proc.), Radio Zet (15,9 proc.) i RMF FM (15,8 proc.).

Po zaprezentowaniu badanym znaków graficznych (logo) poszczególnych portali i serwisów, najbardziej znanym okazało się logo Onetu (znajomość wspomagana na poziomie 95,8 procent), następnie Wirtualnej Polski (90,9 proc.) i Interii.pl (76,7 proc.). Na dalszych pozycjach znalazły się portale: Gazety Wyborczej (63,5 proc.), RMF FM (49 proc.) i Ery (46,6 proc.).

Z badania Interbus wynika także, że w omawianym okresie internauci najczęściej korzystali z portalu Onet (69,9 procent internautów deklaruje korzystanie w miesiącu poprzedzającym badanie), następnie z Wirtualnej Polski (65,1 proc.), Interii (33,4 proc.) i Gazety.pl (29,6 proc.).

Podstawą do przedstawionych powyżej rankingów znajomości i korzystania z witryn internetowych są internauci, to znaczy osoby korzystające z internetu przynajmniej raz w miesiącu. Wyniki dla witryn internetowych: 'Portalu Gazeta.pl' i 'Serwisu Wyborcza.pl' zostały przedstawione łącznie.

Wyniki pochodzą z ciągłego badania Interbus zrealizowanego w miesiącach lipiec-sierpień 2003 roku przez TNS OBOP na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia. W sumie w trzech falach zrealizowano 3011 wywiadów.

© dobreprogramy
s