Open Source w interesie narodowym USA

Strona główna Aktualności

O autorze

Biuro Zaawansowaych Systemów i Koncepcji amerykańskiego Departamentu Obrony wydało raport, w którym zalecane jest przechodzenie na rozwiązania oparte na Open Source, a także stosowanie otwartych standardów, których będzie można w przyszłości ponownie użyć.

79 stronicowy raport wprowadza pojęcie "otwartego modelu tworzenia technologii", które obejmuje zarówno udostępnianie źródeł na licencjach Open Source, a także używanie otwartych standardów. Brane są jednak pod uwagę sytuację, w których część informacji na temat systemów musi być ze względów bezpieczeństwa ukryta przed ogółem.

Według raportu, wprowadzenie takiego otwartego modelu jest w ogólnie pojętym interesie narodowym, gdyż pozwala zredukować koszty kupna i tworzenia aplikacji. Stosowanie Open Source leży także w interesie bezpieczeństwa narodowego, gdyż pozwala na szybsze reagowanie na zagrożenia i szybsze naprawianie błędów. Departament uważa także, iż otwarty model rozwoju jest szybszy od tradycyjnych.

Pełna treść raportu (w języku angielskim) dostępna jest na stronie Departamentu Obrony

© dobreprogramy
s