Oprogramowanie dla organizacji non-profit prawie za darmo!

Strona główna Aktualności

O autorze

Organizacje pozarządowe o charakterze non-profit borykają się często z problemami związanymi z organizacją infrastruktury informatycznej, zwykle niezbędnej, a za razem bardzo kosztownej. Wsparciem nie do przeceniania mogą być programy firm IT, dzięki którym można pozyskać na specjalnych warunkach oprogramowanie i sprzęt komputerowy. Koordynacją inicjatyw tego rodzaju organizowanych przez Microsoft, MKS oraz Cisco zajmuje się Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki (BDR).

Obecnie ruszył program "Microsoft dla non-profit" (od 3 miesięcy w fazie pilotażowej). Polskie organizacje pozarządowe non-profit mogą wybierać spośród szerokiej oferty produktów Microsoft dostępnych za jedynie niewielką opłatą. Do produktów tych należą systemy operacyjne, pakiety biurowe, oprogramowanie do przygotowywania publikacji czy produkty serwerowe. Jedynym kosztem dla organizacji non-profit jest opłata administracyjna, pokrywająca koszty obsługi programu, która stanowi około 6% wartości rynkowej oprogramowania. Jest to jedynie koszt funkcjonowania systemu zamówień, a samo oprogramowanie jest przekazywane przez firmę Microsoft bezpłatnie. Cała procedura zamawiania przeprowadzana jest przez BDR, które udziela również wsparcia w wyborze produktów, planowaniu zasobów oraz implementacji produktów Microsoft.

Drugim programem, który również koordynowany jest przez BDR jest "Microsoft Authorized Refurbisher". W jego ramach BDR oferuje organizacjom instalację systemu operacyjnego Windows 2000 oraz programu Works 7.0 na używanych komputerach. Koszt jednej instalacji to ok. 30-50 zł. Ta oferta dotyczy tylko komputerów używanych, będących własnością organizacji i może być łączona z zakupem systemu Windows XP Upgrade w ramach Programu non-profit.

Również MKS_Vir, na bardzo zbliżonych zasadach do programu "Microsoft dla non-profit" oferuje organizacjom non-profit swoje produkty zabezpieczające, a koszt ich pozyskania to jedynie 12 % wartości rynkowej.

Za symboliczną opłatą, w ramach programu "Cisco dla non-profit" organizacje non-profit mogą wybierać spośród szerokiej oferty produktów Cisco dostępnych za jedynie niewielką opłatą. Do produktów tych należą m.in. routery, switche, karty sieciowe czy firewall'e. Jedynym kosztem dla organizacji non-profit będzie opłata administracyjna, pokrywająca koszty obsługi programu, która stanowi około 6-8% wartości rynkowej produktu (koszt funkcjonowania systemu zamówień).

Pełna lista produktów wraz z cenami oraz szczegółowe informacje na temat wymagań względem organizacji i zasad na jakich można pozyskiwać produkty znajdują się na stronie technologie.org.

© dobreprogramy
s